Hovedseksjon

Driftsstyret

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan.

Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Styret holder om lag 8 møter i løpet av skoleåret.

 

Driftsyrets reglement finner du ved å klikke her.

Driftsstyret på Lakkegata skole

Sivabalachandran, Pirashanthy (Politiker)
Jansen, Lars Finholt (Politiker)
Mørch, Julie (Politiker)
Stokkmo, Veronica Seu (Foresatt)
Røsok-Dahl, Heidi Charlotte (Foresatt)
Finsberg, Morten Kristoffer (Ansatt)
Dysthe, Andreas Kobberstad (Ansatt)