Driftsstyret

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan.

Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Styret holder om lag 8 møter i løpet av skoleåret.

Driftsstyret på Lakkegata skole

Liv Guneriussen (foresatt)
Heidi Røsok-Dahl (foresatt)
Natalie Vågsvoll (lærer)
Martin Dahl Eriksen (lærer)
Kaia Marie Rosseland (politiker)
Pirashanthy Sivabalachandran (politiker)
William Windsor (politiker)