Hovedseksjon

Driftsstyret

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan.

Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Styret holder om lag fire møter i løpet av skoleåret.

Driftsyrets reglement finner du ved å klikke her.

Under liger møteprotokoller fra tidligere dritsstyremøter.

Driftsstyret på Lakkegata skole

Foresatte:
Røhnebæk, Per (leder)
Nawrooz Mizoory, Nareen (nestleder)
Friis-Gabrielsen, Kristine (vara)
Østland Midttun, Kjersti (vara)
Welhaven Løchen, Synne (vara)

Politikere:
Nybakk, Martin
Mørch, Marte Cecilie
Prohic, Lara
Reithaug, Audun (vara)
Finholt Jansen, Lars (vara)
Contreras Lisperguer, Karen (vara)

Ansatte:
Seem, Tone Marie
Øverby Larsen, Heidi
Hussein Dalal, Nariman (vara)