Oslostandarden og rammeplanen

Barn skriver

Den beskriver også forventninger til foresatte med barn i tilbudet. Standarden består av fire områder som er valgt ut på bakgrunn av rammeplanen for Aktivitetsskolen og standardvedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Oslo.

Oslostandarden gjelder fra og med 1. august 2011 ved alle aktivitetsskoler.

Rammeplanen skal gi retning for innhold og organisering av aktivitetsskolen. 
Planen forutsetter at det utarbeides lokale planer for aktivitetsskolen på den enkelte skole. Det er et overordnet mål at elever og foresatte gjennom samordning av skole, aktivitetsskole, leksehjelp og fritid opplever at tilbudet legger til rette for og støtter opp om den enkelte elevs læring og utvikling. Aktivitetsskolen skal være preget av struktur og forutsigbarhet og det forutsetter en ukeplan for aktiviteter som er kjent og tilgjengelig for elever og foresatte.