Hovedseksjon

Rammeplanen

ugla

Alle skoler skal utarbeide lokale planer for tilbudets arbeid og innhold, basert på rammeplanen. Planen må ivareta progresjon i tilbudet for elevene. Det er et overordnet mål at elever og foresatte gjennom samordning av skole, aktivitetsskole, leksehjelp og fritid opplever at tilbudet legger til rette for og støtter opp om den enkelte elevs læring og utvikling. Aktivitetsskolen skal være preget av struktur og forutsigbarhet og det forutsetter en ukeplan for aktiviteter som er kjent og tilgjengelig for elever og foresatte.