Rammeplanen

ugla

Planen forutsetter at det utarbeides lokale planer for aktivitetsskolen på den enkelte skole. Det er et overordnet mål at elever og foresatte gjennom samordning av skole, aktivitetsskole, leksehjelp og fritid opplever at tilbudet legger til rette for og støtter opp om den enkelte elevs læring og utvikling. Aktivitetsskolen skal være preget av struktur og forutsigbarhet og det forutsetter en ukeplan for aktiviteter som er kjent og tilgjengelig for elever og foresatte.