Hovedseksjon

Lakkegatasangen

Der veien fra Trondheim får møte med
Botaniske hage, du fant deg et sted
Og der har du holdt til i over hundre år
Og ennå like trygg og sikker der du står

Du er nok av de gamle av år i denne by
Vi som hører til her syns du er alltid ny
Derfor et høyt hurra fra alle oss du nå får
Lakkegata – du er skolen vår!

For barna i strøket åpen du var
Fra høst og til sommer du samlet oss har
Og gitt oss av kunnskap og ferdighet mer
Enn det elever vel i første omgang ser

Du er nok av de gamle av år i denne by
Vi som hører til her syns du er alltid ny
Derfor et høyt hurra fra alle oss du nå får
Lakkegata – du er skolen vår!


Forfatter: Kari Loe.