Ordensregler

Reglene på Lakkegata skole:  

 • Ingen har rett til å ødelegge for andre
 • Skolen er vår arbeidsplass:
  • møt presis,
  • ingen vold,
  • ingen stygge eller sårende ord.
 • Vær positiv og hensynsfull og prøv å gi hjelp til dem som trenger det.
 • Mobbing, trusler eller skading av andre er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å bruke kjønnsdiskriminerende ord, rasistiske utsagn eller å sjikanere noen på grunn av religion eller livssyn.
 • Vis god oppførsel også utenfor skolens område. Du er alltid en representant for deg selv, din familie og skolen.
 1. Vi oppfordrer alle til å gå til skolen. Brukes det sykkel, skateboard eller sparkesykkel til skolen må disse låses på anvist plass i Strykejernsparken/Mosse Jørgensens plass.
 2. Du skal møte presis og gå rett til klasserommet når timen begynner.
 3. Inne i bygningene går man rolig, uten å rope. Hold til høyre i trappa og bruk inngangen som er nærmest ditt klasserom.
 4. Yttertøy (inkludert hodeplagg) og utesko tas av før en går inn i klasserommet. Det gjelder ikke religiøse hodeplagg.
 5. Lærere og elever hilser på hverandre når dagen begynner.
 6. Elevene setter seg straks på plassene sine og starter med en arbeidsoppgave. Enten står oppgaven på tavla, eller elevene starter med lesekvart.
 7. Alle trenger arbeidsro og ingen skal forstyrre medelever i klasserommet.
 8. Du må være på skolens område i skoletida.
 9. Alle skal være ute i skolegården hele friminuttet. Elever som er ute i skolegården utenom friminuttene må være med en voksen. Elever fra 7. trinn kan være i Strykejernsparken/Mosse Jørgensens plass i storefri.
 10. Godteri, tyggegummi, kaker, brus etc. er ikke tillatt på skolen. Unntatt ved spesielle anledninger som lærer bestemmer (ikke bursdager og adventskalender).
 11. Mobiltelefonene skal være slått av i skoletida. Telefonen legges i sekken eller leveres til lærer på starten av skoledagen.
 12. Samlekort, beyblade o.l. er ikke tillatt i skoletiden. Skolen har ikke noe ansvar dersom private leker eller utstyr blir borte.
 13. Skolens og andres eiendeler skal behandles pent. Dersom du ødelegger noe, må du hjelpe til med å reparere. Foresatte er erstatningspliktige for inntil 5000 kr.
 14. De som benytter IKT-utstyr må følge skolens regler og Redd Barnas Nettvettsregler.
 15. Kun trinnet som har ballområde i friminuttene kan benytte seg av disse. Fotball kan kun tas med ut når klassen er satt opp på et ballområde. Havner ballen utenfor skoleområdet, må man spørre lærer før ballen hentes.

Klikk her for å se Oslo kommunes ordensregler for osloskolen.