Hovedseksjon

Lakkegata skolehage

Lakkegatas skolehage

Lakkegatas skolehage er en liten oase mellom Skolen og Slurpen der det dyrkes ulike urter og grønnsaker skolen bruker i mat og helse og til bruk i undervisningen.

Klikk her for å se årshjulet til Lakkegata sin skolehage.

Hva er en skolehage?

En skolehage er en liten hage som brukes og driftes av skolen. I skolehagen har elevene mulighet til å lære ved å gjøre. Her kan de kultivere jorda, dyrke grønnsaker og høste frukt. Skolehagen kan være en læringsarena i arbeidet med forskjellige fag, for eksempel naturfag og mat og helse.