Hovedseksjon

Den naturlige skolesekken

nat sekken

Vi har fått midler fra Den naturlige skolesekken for å utvikle vår kompetanse i etablering og drift av økologisk skolehage i skolegården. Prosjektet har som mål å bidra til tverrfaglige temaer i fagfornyelsen.

Lakkegata har et eget vekstrom på skolen. Vi ønsker å skape nye aktiviteter innenfor økologisk dyrking i nærmiljøet ved bruk av vekstrom og plantekasser. Aktivitetskole og skole vil samarbeide om å lære barna at vi selv kan dyrke mye av det vi skal bruke til matlaging. De skal lære at matavfall og løv kan komposteres til ny jord.

Vi tar frø fra planter og bruker om igjen, slik vil de kunne se sammenhengen i et bærekraftig planteprosjekt.

https://www.natursekken.no/

 

Skolehagen

Lakkegatas skolehage er en liten oase mellom Skolen og Slurpen der det dyrkes ulike urter og grønnsaker skolen bruker i mat og helse og til bruk i undervisningen.

 

Klikk her for å se årshjulet til skolehagen.