Hovedseksjon

Læringsteknologi

Læreplaner, digitale ferdigheter og gode læringsprosesser

- Vi skal ruste barn og unge for en fremtid vi ikke helt vet hva er ennå –men vi vet det er en rask digital utvikling.
- Digitale ferdigheter er en av de fem grunnleggende ferdighetene i alle fag i læreplanene.
- Læreplanene har vekt på digitale ferdigheter og teknologi i fagene.
- Kunnskap om gode læringsprosesser og god praksis i bruk av teknologi i skolen må ses i sammenheng


Hva er digitale ferdigheter?

Digitale ferdigheter i læreplanene handler om disse områdene:
- Bruke og forstå
- Finne og behandle.
- Produsere og bearbeide.
- Kommunisere og samhandle.
- Utøve digital dømmekraft.