Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleierne på Lakkegata skole for 1.trinn: 

Vanja Haug
Tlf. 940 12 102
Vanja.haug@bga.oslo.kommune.no
Tilgjengelig mandag–fredag kl. 8.30–15.00

Helsesøster har kontor i administrasjonsbygget i 1. etasje.

Program

  • 1. trinn:
    • Helseundersøkelse sammen med foresatte. Det blir tatt syn og hørsel-kontroll, høyde og vekt. Samtale med helsesøster. Tilbud om skolelege.

Oppgaver: 

Trivsel på skolen er en av flere faktorer som påvirker elevenes motivasjon for å lære, og er viktig for å kunne mestre utfordringer i skolehverdagen. Opplevelse av mestring styrker barns selvtillit og psykiske helse.

Skolehelsetjenesten samarbeider med foreldre, lærere og annen nødvendig spesialisthelsetjeneste for å hjelpe den enkelte på best mulig måte. Ved behov kan det henvises videre til skolelege, fastlege, fysioterapeut, tannlege eller psykolog. Alle er velkomne til å ta kontakt ved å komme innom kontoret på skolen eller ta kontakt per telefon eller mail.

Helsesøster kan delta i møter med skolen, undervisningsinspektør, sosiallærer og PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste).

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Målrettede innkallinger på grunnlag av tidligere undersøkelser og etter initiativ fra foreldre, lærere og eleven selv.

Undervisning i klasse og samtalegrupper i samarbeid med skolens lærere. Aktuelle tema kan være psykologisk førstehjelp, mobbing, nettvett, jente-/guttegrupper.

For mer informasjon om skolehelsetjenesten, se Oslo kommunes nettsider