Hovedseksjon

Barn Bader i Bøker

et bord med bøker på

BBiB bygger på to prosjekter fra Sverige; "Listiga Räven" og "Kloka Uglan". Disse prosjektene handler om å utforme en lese- og skriveinnlæring på en lystbetont måte. Dette skal gjøres gjennom bruk av skjønn- og faglitteratur.
De to ovenstående prosjektene bygger på en modell fra New Zealand der hovedmomentene i pedagogikken er som følger:

- Lystbetont undervisning skaper energi og læringsglede.

- Selvfølelsen øker når læreren tilpasser læringen til det nivået som eleven befinner seg på.

- Elevene trives når deres arbeid blir satt pris på av lærere, venner og foreldre.

Læreren må tilpasse opplegget for eleven godt, slik at det alltid er mengder med passende undervisningsmateriell tilgjengelig.

Det legges til rette for fellesopplevelser hvor elevene møter det norske språket på mange forskjellige måter gjennom tekst, bilder, musikk og drama.

Elevene skal i løpet av BBiB uka øke lesegleden gjennom et møte med bøkene og kreative skrive- og KHV aktiviteter. Det blir en litt annerledes skoleuke – vi legger bort ordinær timeplan og lar elevene fordype seg i lesing og skriving innenfor ulike temaer. Alle elevene vil bli inndelt i grupper på tvers av trinn.

Team og trinn samarbeider om faglig innhold og aktiviteter i BBiB. Felles for alle er fokus på bøker og lesing. Uken avsluttes med et arrangement på kveldstid hvor elevene viser frem hva de har arbeidet med i Barn Bader i Bøker-uka og FAU inviterer til bokbytte, kafé og aktiviteter i skolegården.