Barn Bader i Bøker

Barn bader i bøker logo

 

Barn Bader i Bøker startet som et prosjekt skoleåret 2001/ 02. Målet var og er å øke barnas ordforråd og deres språklige bevissthet, samt å øke deres interesse for bøker og på den måten vekke deres nysgjerrighet for å finne kunnskap.

 BBiB bygger på to prosjekter fra Sverige; "Listiga Räven" og "Kloka Uglan". Disse prosjektene handler om å utforme en lese- og skriveinnlæring på en lystbetont måte. Dette skal gjøres gjennom bruk av skjønn- og faglitteratur.
De to ovenstående prosjektene bygger på en modell fra New Zealand der hovedmomentene i pedagogikken er som følger:

 -Lystbetont undervisning skaper energi.

 -Lystbetont læring gjør at elevene trives.

 -Elevene trives når deres arbeid blir satt pris på av lærere, venner og foreldre.

 -Selvfølelsen øker når læreren tilpasser læringen til det nivået som eleven befinner seg på.

 -Læreren må kjenne eleven godt, slik at det alltid er mengder med passende undervisningsmateriell tilgjengelig.

 

Vi må skape mange fellesopplevelser, bearbeide dem og sette ord på opplevelsen og de følelser som oppstår hos eleven. Barna skal møte det norske språket på mange forskjellige måter gjennom bilder, musikk og drama.