Trivselsundersøkelsen 2019

Høsten 2019 ble det gjennomført en trivselsundersøkelse for elever på 1.–4. trinn. Les mer om undersøkelsen på Oslo kommunes nettsider. 

Logg deg på som lærer og skoleadmin

Kort om Lakkegata skole

  • Barneskole, rett ved siden av Botanisk hage.
  • Rundt 400 flotte og aktive elever.
  • Vi representerer både tradisjon og nytenking og ligger midt i smørøyet når det gjelder byhistorie og kulturinstitusjoner.
  • Vi har tradisjonelle klasserom, alle med elektroniske tavler.
  • Våre satsningsområder er læringsmiljø, klasseledelse, vurdering for læring, TIEY, lesing og regning i alle fag og IKT.
  • Vi satser spesielt tungt på lesing og regning som grunnleggende ferdigheter.