Hovedseksjon

Samtykke til fotografering

Elever i videregående opplæring og deltakere i voksenopplæring kan selv fylle ut skjemaet. For elever under 15 år må foresatte samtykke til fotografering, men skjemaet fylles ut i samråd med barnet. Etter barneloven skal foresatte høre hva barnet har å si før de tar avgjørelser om personlige forhold for barnet. Barnets mening skal vektlegges etter alder og modenhet. 

Fyll ut samtykke til fotografering her (logg inn med MinID eller BankID)
For papirutgave se dokumentlisten (bla ned om på telefon)

For mer informasjon se https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/samtykke-til-fotografering/