Hovedseksjon

Velkommen til Lakkegata AKS

ugla

AKS er annerledes enn barnehage, det er flere barn pr voksen og det kan oppleves som en stor overgang for både elev og foresatt. Fordi det er mye nytt som møter barna de første dagene på skolen anbefaler vi at barna starter på AKS før skolestart. Da får barna mulighet til å bli kjent med AKS, skolen og klassekameratene. Det er viktig at barna møter tydelige og tilgjengelige assistenter som skaper trygge og forutsigbare rammer i hverdagen.

Husk på at….
• Foresatte må alltid krysse barna inn når de leverer på AKS på morgningen og si ifra når de henter.
• Barn med halvdagsplass kan kun benytte seg av to hele dager i ferien, mandag og onsdag.
• Barna må ha merket skiftetøy, innesko og regntøy på AKS/skole til enhver tid.
• Barna må ha med seg to matpakker og drikke de to første ukene på AKS før første skoledag.
• Foresatte må lese nøye gjennom informasjonen som ligger på skolens hjemmeside. Her finner dere alt av informasjon om aktivitetsskolen.

Hilsen alle oss på Lakkegata AKS