Velkommen til Lakkegata AKS

ugla

AKS er annerledes enn barnehage, det er flere barn pr voksen og det kan oppleves som en stor overgang for både elev og foresatt. Fordi det er mye nytt som møter barna de første dagene på skolen anbefaler vi at barna starter på AKS før skolestart som er 17. august. Da får barna mulighet til å bli kjent med AKS, skolen og klassekameratene. Det er viktig at barna møter tydelige og tilgjengelige assistenter som skaper trygge og forutsigbare rammer i hverdagen.

14. august holder vi stengt, grunnet planleggingsdag.

Dagene før skolestart vil 2. - 4. trinn være på turer slik at 1. klassingene får tid til å bli kjent med AKS.

Hver uke er det satt av en oppstartsdag, hvor vi har et kort informasjonsmøte for foresatte kl. 10.00. Vi har vanlig åpningstider disse dagene, og dere kan komme når dere vil mellom kl.7.30-9.30. Dere registrer barna på base 1 hvor alle barna får et navneskilt. Oppstartsdager er: mandag 3. og mandag 10. august.

Foresatte er velkommen til å være på AKS de første dagene barnet er på AKS. Kaffe og te serveres til de som vil trekke seg litt tilbake, men likevel være i nærheten. Vi oppfordrer alle foresatte om å lage tydelige avtaler med barna om når de blir hentet de første dagene på AKS. Vi anbefaler også at alle nye 1.klassingene har kortere dager de første dagene.

Husk på at….
- Foresatte må alltid krysse barna inn på base 1 når de leverer.
- Barn med halvdagsplass kan kun benytte seg av to hele dager i ferien, mandag og onsdag.
- Barna må ha merket skiftetøy og regntøy på AKS til enhver tid.
- Barna må ha med seg to matpakker og drikke.
- Foresatte må lese nøye gjennom informasjonen som ligger på skolens hjemmeside. Her finner dere alt av informasjon om Aktivitetsskolen.

Vi gleder oss til å bli kjent med mange nye barn i august.
Vi vil være tilgjengelige på telefon fra onsdag 26.juli,
om det skulle være noe ta kontakt på 93435276.

Hilsen alle oss på Lakkegata AKS