Velkommen til Lakkegata AKS

ugla

AKS er annerledes enn barnehage, det er flere barn pr voksen og det kan oppleves som en stor overgang for både elev og foresatt. Fordi det er mye nytt som møter barna de første dagene på skolen anbefaler vi at barna starter på AKS før skolestart. Da får barna mulighet til å bli kjent med AKS, skolen og klassekameratene. Det er viktig at barna møter tydelige og tilgjengelige assistenter som skaper trygge og forutsigbare rammer i hverdagen.

Fredag 13.august holder vi stengt grunnet planleggingsdag for skole og AKS.

Hilsen alle oss på Lakkegata AKS