Læringstøttende aktiviteter

lsa2

Aktivitetsskolen skal følge opp og videreføre satsningsområder og temaer som det arbeides med i skolen. Og innarbeide disse i Aktivitetsskolens lokale planer. Vi tilbyr læringsstøttende aktiviteter i matematik, norsk og naturfag. For å være oppdatert, er dette synliggjort på vår hjemmesider og månedsplaner som blir sendt ut til foresatte på e-post.