MerLæring

merlærerne

Lakkegata skole har tre MerLærere med kompetanse innenfor språk, regning og lesing. De jobber målrettet med grunnleggende ferdigheter for å sikre at det er på plass tidlig i skoleløpet. De jobber tett sammen med kontaktlærerne på de aktuelle trinnene. Elever får tilbud om intensivopplæring i og utenfor klasserommet hvor MerLærerne er tett på de elevene som trenger oppfølging.

Merlærerne er (f.v)

Gyda, Leselærer (gyda.jansen@osloskolen.no)

Gaute, Regnelærer (gaute.nyhus@osloskolen.no)

Marianne, Språklærer (marianne.gaaso@osloskolen.no)