Hovedseksjon

MerLæring

MerLærere jobber målrettet med grunnleggende ferdigheter for å sikre at det er på plass tidlig i skoleløpet. De jobber tett sammen med kontaktlærerne på de aktuelle trinnene. Elever får tilbud om intensivopplæring i og utenfor klasserommet hvor MerLærerne er tett på de elevene som trenger oppfølging.

Merlærerne
Gyda, leselærer - gyda.jansen@osloskolen.no