Hovedseksjon

MerLæring

merlærerne

Lakkegata skole har fire MerLærere med kompetanse innenfor språk, regning og lesing. De jobber målrettet med grunnleggende ferdigheter for å sikre at det er på plass tidlig i skoleløpet. De jobber tett sammen med kontaktlærerne på de aktuelle trinnene. Elever får tilbud om intensivopplæring i og utenfor klasserommet hvor MerLærerne er tett på de elevene som trenger oppfølging.

Merlærerne er (f.v)

Gyda, leselærer - gyda.jansen@osloskolen.no

Gaute, regnelærer - gaute.nyhus@osloskolen.no

Marianne, språklærer - marianne.gaaso@osloskolen.no

Even, regnerlærer - even1906@osloskolen.no