Hovedseksjon

Retningslinjer bursdagsfeiringer

FAU og skolen er samstemte i ønsket om at bursdagsselskap som det inviteres til på skolen, eller som skal avholdes på skolen, så skal man enten:
  1. invitere alle i klassen 
  2. invitere alle jentene i klassen, eller 
  3. invitere alle guttene i klassen