Elevrådet

Elevrådet sin oppgave er å representere elevene på skolen ovenfor rektor og andre som bestemmer på skolen.

Dersom det er noe du ikke er fornøyd med på skolen, kan du ta saken opp i elevrådet. Eksempler på dette kan være endring av regler på skolen, aktiviteter i friminuttet eller andre forslag til økt trivsel.

Det er vanlig at hver klasse velger sin elevrådsrepresentant i begynnelsen av skoleåret. Denne kan ta opp saker elevene på skolen mener elevrådet bør ta videre med rektor. På Lakkegata skole har vi med elever fra 4, 5., 6. og 7. trinn i elevrådet. Elevrådsleder på Lakkegata skole er Araneya Balakumar

 

I opplæringsloven § 11-2 og § 11-6 finner du reglene om elevråd.

 

Referater:

 

Publisert 06.09.16

Tirsdag 30. august hadde vi skoleårets første elevrådsmøte. Det var valg av elevrådsleder og nestleder, og det var mange som stilte. Ada i 7B og Etienne i 6B ble valgt med flest stemmer. Vi gratulerer Ada som elevrådsleder og Etienne som nestleder. De kommer også til å sitte som representanter i AMU (arbeidsmiljøutvalget).

Vi hadde også valg av representanter til skolemiljøutvalget, her ble Georg i 4C og Agathe i 7B valgt.

Det er mange nye og engasjerte elever i elevrådet i år, og vi gleder oss til et spennende og innholdsrikt skoleår.