Hovedseksjon

Elevrådet

Hvis det er noe du ikke er fornøyd med på skolen, kan du ta saken opp i elevrådet. Eksempler på dette kan være endring av regler på skolen, aktiviteter i friminuttet eller andre forslag til økt trivsel.

Det er vanlig at hver klasse velger sin elevrådsrepresentant i begynnelsen av skoleåret. Denne kan ta opp saker elevene på skolen mener elevrådet bør ta videre med rektor. På Lakkegata skole har vi med elever fra 4. til 7. trinn i elevrådet.

I opplæringsloven § 11-2 og § 11-6 finner du reglene om elevråd.