Elevrådet

Elevrådet sin oppgave er å representere elevene på skolen ovenfor rektor og andre som bestemmer på skolen.

Dersom det er noe du ikke er fornøyd med på skolen, kan du ta saken opp i elevrådet. Eksempler på dette kan være endring av regler på skolen, aktiviteter i friminuttet eller andre forslag til økt trivsel.

Det er vanlig at hver klasse velger sin elevrådsrepresentant i begynnelsen av skoleåret. Denne kan ta opp saker elevene på skolen mener elevrådet bør ta videre med rektor. På Lakkegata skole har vi med elever fra 4, 5., 6. og 7. trinn i elevrådet.

Elevrådsleder: Tommy Trinh
Nestleder: Jette Rollufsdatter Pedersen

 

I opplæringsloven § 11-2 og § 11-6 finner du reglene om elevråd.