Hovedseksjon

Elevrådet

Hvis det er noe du ikke er fornøyd med på skolen, kan du ta saken opp i elevrådet. Eksempler på dette kan være endring av regler på skolen, aktiviteter i friminuttet eller andre forslag til økt trivsel.

Det er vanlig at hver klasse velger sin elevrådsrepresentant i begynnelsen av skoleåret. Denne kan ta opp saker elevene på skolen mener elevrådet bør ta videre med rektor. På Lakkegata skole har vi med elever fra 4, 5., 6. og 7. trinn i elevrådet.

Elevrådsleder: Selma 5B
Nestleder: Georg 7C

I opplæringsloven § 11-2 og § 11-6 finner du reglene om elevråd.