Hovedseksjon

Våre baser og forventinger

gratis kt

På Lakkegata aktivitetsskole er det det to hovedbaser:

En base for 1. og 2. trinn. Trinnene møter opp på faste rom. 3. og 4. trinn har felles base, som består av flere rom i kjelleren. Vi har egne AKS-rom som alle kan bruke og i tillegg bruker vi skolens fellesrom.


Lederpersonal på Aktivitesskolen Lakkegata:

 

Baseleder, ansvar for 1. og 2.trinn

Baseleder, ansvar for 3. og 4.trinn

Baseleder (permisjon)

Leder/Koordinator

Hva forventes av barna, foresatte og de ansatte