Våre baser og forventinger

Vintertur

På Lakkegata aktivitetsskole er det det to hovedbaser:


En base for 1. og 2. trinn. Trinnene møter opp på faste rom. 3. og 4. trinn har felles base, som består av flere rom i kjelleren. Vi har egne AKS-rom som alle kan bruke og i tillegg bruker vi skolens fellesrom.

Personal på Aktivitesskolen Lakkegata skoleåret 2017/18


Toril Færevik
Leder/Koordinator, ansvar for 1.trinn

Øystein Bendos Aune                            
Baseleder, ansvar for 2.trinn

Eirik Svenning
Baseleder, ansvar for 3. og 4.trinn