Våre baser

På vår aktivitetsskole er det det to hovedbaser.

 

En base for 1. og 2. trinn. Trinnene møter opp på faste rom. 

3. og 4. trinn har felles base med rom i kjelleren.

 

PERSONAL I AKTIVITETSSKOLEN LAKKEGATA skoleåret 2017/18

 

ODDVEIG ROTAN                    LEDER/KOORDINATOR

 

WENCHE UTNE                            BASELEDER, ANSVAR FOR 1. OG 2. TRINN

ØYSTEIN BENDOS AUNE          BASELEDER, ANSVAR FOR 3. OG 4. TRINN

 

BASE 1- / ORPSROMMET/BASE FOR 1. TRINN

ALIA NOREEN                          ASSISTENT

ANNE MARIE KLEPPE              ASSISTENT

MONA ELISE BAASTAD           ASSISTENT

KEVIND JOHANSEN                  ASSISTENT      

NORA MAUROY                        ASSISTENT

CHRISTINA HANTHO               ASSISTENT

RUBEN R. KNUTSEN                 ASSISTENT

MIKKEL HORSBERG                  ASSISTENT

GUNNHILD ALFNES                  ASSISTENT

JULIE M. HAUGEN                      ASSISTENT

 

BASE 2 – OPPMØTEBASE FOR 2. TRINN

ASADULLAH BAYAT                ASSISTENT

SIMEN SOMMERSTAD            ASSISTENT  

AFRODITI KERAKI                    ASSISTENT     

MARCELO RUIZ FRIIS              ASSISTENT   

ODD ERIK FALLET                    ASSISTENT                

 

 

BASE 3, KJELLEREN - OPPMØTEBASE FOR 3. OG 4. TRINN

 

JESPER M. SØRENSEN                  ASSISTENT

AHMED MUUSA ISMAIL               ASSISTENT

THEA WIKDAHL                             ASSISTENT

PATRICK BØRJESSON                    ASSISTENT

ERLEND KARTVEDT                       ASSISTENT                

 

Vi har egne AKS-rom som alle kan bruke og i tillegg bruker vi skolens fellesrom.