Hovedseksjon

Lakkegata skolekor

Lakkegata skolekor

For påmelding, send e-post til lakkegataskolekor@gmail.com eller fyll ut dette skjemaet.

Stine Muri er korets flinke, engasjerte og entusiastiske dirigent. Hver uke synger koret mange spennende sanger!

Koret øver i musikkrommet på tirsdager: 

·         4.–7. trinn kl 14.15–15.00

·         2.-3. trinn kl. 15.10–15.50

·         1. trinn kl. 16.00–16.30 

Kontingent for høsten er 250,- faktura sendes på e-post.

Spørsmål kan sendes til: lakkegataskolekor@gmail.com

Sjekk også ut facebooksiden