Hovedseksjon

Lakkegata skolekor

Lakkegata skolekor

For påmelding, send e-post til lakkegataskolekor@gmail.com eller fyll ut dette skjemaet.

Stine Muri er korets flinke, engasjerte og entusiastiske dirigent. Hver uke synger koret mange spennende sanger!

Koret øver i musikkrommet på tirsdager: 

  • 4.–7. trinn kl 14.15–15.00
  • 1. trinn kl. 15.00–15.45
  • 2.–3. trinn kl. 15.45–16.30     

Kontingent for høsten er 250,- faktura sendes på e-post.

Spørsmål kan sendes til: lakkegataskolekor@gmail.com

Sjekk også ut facebooksiden