Hovedseksjon

Lakkegata skolekor

Lakkegata skolekor

For påmelding, send e-post til lakkegataskolekor@gmail.com 

Emilie Bjørnstad er korets flinke, engasjerte og entusiastiske dirigent. Hver uke synger koret mange spennende sanger!

Øvelsene er tirsdager i tidsrommene: 
· 1.klasse: 13:30 - 14:00
· 4. - 7.klasse: 14:10 - 14:55
· 2. - 3.klasse: 15:00 - 15:45

Kontingent for høsten er 250,- faktura kommer i Spond.

Spørsmål kan sendes til: lakkegataskolekor@gmail.com

Sjekk også ut facebooksiden