Hovedseksjon

FAU

  • FAU skal jobbe for et positivt læringsmiljø
  • FAU skal fremme fellesinteresser til foresatte
  • FAU er foreldrenes/foresattes talerør ovenfor skolen
  • FAU skal bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole, og sikre reell medvirkning fra foreldre
  • FAU skal medvirke til at foreldre tar aktivt del i å skape et godt lærings- og skolemiljø

FAU og voksne for barn

Det vil også høsten 2018 være voksne i skolegården mellom kl. 17 og 19. 
Les mer om "Voksne for barn" ved å klikke her.

FAU-styret på Lakkegata skole

Leder:
Nareen Mizoory

Nestleder:
Rachida Aghbal

Økonomiansvarlig:
Sandra mørkestøl

Sekretær:
Lisa Paphil 

 

Kfu Oslo

Oslo KFU

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.

 

Les mer om Oslo KFU