Hovedseksjon

Endre plass (halvplass, helplass)

Endre timeantall?

Hvis du ønsker å  endre fra heltid til deltid (eller omvendt), kan du søke om dette. Les om heltidsplass og deltidsplass, og finn ut hvordan du kan endre type plass.

Vedtektene § 7 Oppholdstid

Siste avsnitt: Dersom foresatte ønsker endringer i oppholdstiden, må det søkes om dette. Oppholdstiden kan endres med virke fra 1.august eller 1.januar.

Endret oppholdstid regnes som en oppsigelse og en ny søknad om opphold. Oppsigelser har en måneds varsel fra den 1. i måneden.

For mer informasjon se forskrift om kommunale aktivitetsskoler.
Lenke til Lovdata: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2018-05-28-1285

Siste frist for å bytte opphold 1.januar er 30.november.
Siste frist for å bytte opphold 1.august er 30.juni.