Hovedseksjon

Gå hjem selv avtale

Mor henter datter på Aktivitetsskolen.

Fyll ut det digitale skjemaet her. 

Elever med halvplass/gratis kjernetid på AKS kan være på AKS 2,5 timer etter skoleslutt mandag til torsdag, fredager 2 timer etter skoleslutt.

Elever med heltidsplass kan være på AKS i hele åpningstiden, kl. 7.30 – 17.00.

Ansatte har ansvaret for elevene på Aktivitetsskolen (AKS). På grunn av ivaretakelse av barnas trygghet og sikkerhet, må AKS ha klare avtaler med foresatte.

- Ansatte forholder seg til beskjeder/avtaler fra foresatte, ikke muntlige beskjeder fra eleven.
- AKS kan derfor ikke ha avtaler hvor elever selv kan velge når de vil gå hjem.
- Ved endring en dag fra avtalen, må foresatte gi SMS-beskjed før kl. 12.30.

Skal eleven gå hjem selv fra AKS krysser du bare av på tidspunktene.

Hvis du vil endre tider fra dag til dag eller uke til uke; Send SMS til basetelefon før 12.30 hver dag.

Vil du endre/oppdatere de faste "Gå hjem tidene" i løpet av skoleåret, så fyll ut dette skjemaet på nytt og vi vil da automatisk få beskjed på epost.