Hovedseksjon

Skoleskyss for elever i grunnskolen

Elever som tilhører en av disse gruppene har krav på transport til/ fra skolen:

  • Elever med nedsatt funksjonsevne eller midlertidig skade/sykdom
  • Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • Elever i 1. klasse og har mer enn 2 kilometer til skolen
  • Elever i 2.–10. klasse og har mer enn 4 kilometer til skolen

Les mer om skoleskyss ved å klikke her.