Hovedseksjon

Gratis kjernetid

gratis kt

Hva er gratis deltidsplass i AKS?

  • Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid i inntil 12 timer per uke. Timene fordeles slik: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag benyttes plassen 2,5 timer. Fredag 2 timer.
  • I skolens ferier kan eleven være på AKS to dager, mandag og onsdag, per uke (det vil si høst- og vinterferien, jule- og påskeferien samt sommerferien utenom juli, da AKS er stengt hele juli).
  • På planleggingsdager/inneklemte fridager i skoleåret kan eleven være på AKS ½ dag.

Ønsker dere at barnet skal være på AKS mer enn dette, kan dere kjøpe heltidsplass til redusert pris.

Heltidsplass til redusert pris

Prisen for en heltidsplass er avhengig av foresattes inntekt, se priser her. Med heltidsplass kan barnet være på AKS både før og etter skoletid, og alle dager i skolens ferier (utenom juli).

Økt deltakelse og styrket språkkompetanse

AKS er en alternativ læringsarena som skal styrke barnas faglige og sosiale utvikling gjennom lek og læring. AKS skal gi et helhetlig tilbud i samarbeid med skolen.

Målet med gratis deltidsplass i AKS er å:

  • Øke deltakelsen i AKS
  • Styrke elevenes språkferdigheter
  • Heve kvaliteten i AKS og sikre et likeverdig tilbud


Slik søker du om plass i AKS

For påmelding av barn i AKS skal foresatte benytte seg av portalen på Oslo kommunes nettside