Hovedseksjon

Sjakkurs

sjakkmatt

Sjakk utvikler den logiske og matematiske tenkeevnen. Mer overraskende er det kanskje at sjakk også øker kreativiteten og leseferdighetene, og gir økte sosiale ferdigheter. Erfaringer fra rundt om i verden viser at barn som får undervisning i sjakk, viser store forbedringer på nasjonale prøver. Mest imponerende og betydningsfulle er kanskje at virkningen var størst for de barna som, før de lærte sjakk, lå mest etter sine klassekamerater.

Gjennom forskning har sjakk også vist seg å være en suksess på mange måter. De som har lært sjakk, tar med seg sine ferdigheter videre i oppveksten og i utdannelse. De har mindre fravær på skolen og de løser oftere sine konflikter med fredelige midler.

Kurset er holdes gående hele skoleåret hvor alle kan komme å spille og avsluttes med en turnering før sommerferien.