Hovedseksjon

Skolestartbrosjyren

aks logo

Hva og hvordan elevene lærer, elevers og foresattes rettigheter og plikter, samarbeid hjem–skole m.v. Det er også laget sammendrag på flere forskjellige språk. Du kan laste ned brosjyren og sammendragene her i dokumentlisten.