Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er tilgjengelig:
Mandag - torsdag, samt fredag i partallsuker 08:30-15:00

Navn: Trude Kjos

TLF: 46 95 29 63
Epost: trude.kjos@bga.oslo.kommune.no

 

Helsesøster har kontor i administrasjonsbygget i 1. etasje.

 

Målet vårt er å fremme elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse og å forebygge sykdom og skade. Trivsel på skolen er en av flere faktorer som påvirker elevenes motivasjon for å lære, og er viktig for å kunne mestre utfordringer i skolehverdagen. Opplevelse av mestring styrker barns selvtillit og psykiske helse.

Vi samarbeider med foreldre, lærere og annen nødvendig spesialisthelsetjeneste for å hjelpe den enkelte på best mulig måte. Ved behov kan det henvises videre til skolelege, fastlege, fysioterapeut, tannlege eller psykolog. Alle er velkomne til å ta kontakt ved å komme innom kontoret på skolen eller ta kontakt per telefon eller mail.

 

Helsesøster kan delta i møter med skolen, undervisningsinspektør, sosiallærer og PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste).

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

 

Program

 

1. trinn:

Helseundersøkelse sammen med foresatte. Det blir tatt syn og hørsel-kontroll, høyde og vekt. Samtale med helsesøster. Tilbud om skolelege.

 

2. trinn:

Tilbud om DTP-IPV vaksine (kikhoste, stivkrampe, difteri og polio).

 

3. trinn:

Samtale i grupper om kosthold og aktivitet. I tillegg foretas det høydemåling og vektmåling individuelt. Oppfølgning ved behov.

 

5. trinn:

Samtalegrupper om pubertet

 

6. trinn:

Tilbud om MMR vaksine (meslinger, kusma og røde-hunder).

 

7. trinn:

Tilbud om HPV- vaksine (nå også tilbud til gutter), 2 doser.       

 

Målrettede innkallinger på grunnlag av tidligere undersøkelser og etter initiativ fra foreldre, lærere og eleven selv.

 

Undervisning i klasse og samtalegrupper i samarbeid med skolens lærere. Aktuelle tema kan være psykologisk førstehjelp, mobbing, nettvett, jente-/guttegrupper.

 

Ta gjerne kontakt med helsesøster, tel nr og e-post adresse til helsesøster står på skolen hjemmeside.

 

For mer informasjon om skolehelsetjenesten, trykk her.