Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleierne på Lakkegata skole: 

Vanja Haug
Tlf. 940 12 102
Vanja.haug@bga.oslo.kommune.no
Tilgjengelig mandag, torsdag og fredag 08.30-15:00. Tirsdag etter avtale. 

Live Aagaard Sjøøsten
Tlf: 940 16 569
live.aagaard.sjoosten@bga.oslo.kommune.no
Tilgjengelig mandag, onsdag, torsdag og fredag 08.30-15:00. Tirsdag etter avtale. 

Helsesykepleierne har kontor i administrasjonsbygget i 1. etasje.

Oppgaver: 

Trivsel på skolen er en av flere faktorer som påvirker elevenes motivasjon for å lære, og er viktig for å kunne mestre utfordringer i skolehverdagen. Opplevelse av mestring styrker barns selvtillit og psykiske helse.

Skolehelsetjenesten samarbeider med foreldre, lærere og annen nødvendig spesialisthelsetjeneste for å hjelpe den enkelte på best mulig måte. Ved behov kan det henvises videre til skolelege, fastlege, fysioterapeut, tannlege eller psykolog. Alle er velkomne til å ta kontakt ved å komme innom kontoret på skolen eller ta kontakt per telefon eller mail.

Helsesøster kan delta i møter med skolen, undervisningsinspektør, sosiallærer og PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste).

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Program

 • 1. trinn:
  • Helseundersøkelse sammen med foresatte. Det blir tatt syn og hørsel-kontroll, høyde og vekt. Samtale med helsesøster. Tilbud om skolelege.
 • 2. trinn:
  • Tilbud om DTP-IPV vaksine (kikhoste, stivkrampe, difteri og polio).
 • 3. trinn:
  • Samtale i grupper om kosthold og aktivitet. I tillegg foretas det høydemåling og vektmåling individuelt. Oppfølgning ved behov.
 • 5. trinn:
  • Samtalegrupper om pubertet
 • 6. trinn:
  • Tilbud om MMR vaksine (meslinger, kusma og røde-hunder).
 • 7. trinn:
  • Tilbud om HPV- vaksine (nå også tilbud til gutter), 2 doser.       

Målrettede innkallinger på grunnlag av tidligere undersøkelser og etter initiativ fra foreldre, lærere og eleven selv.

Undervisning i klasse og samtalegrupper i samarbeid med skolens lærere. Aktuelle tema kan være psykologisk førstehjelp, mobbing, nettvett, jente-/guttegrupper.

For mer informasjon om skolehelsetjenesten, se Oslo kommunes nettsider