Kontakt AKS

KONTAKT INFORMASJON

Post- og besøksadresse:

Lakkegata Aktivitetsskole
Lakkegata 79
0562 Oslo

Telefon:
1. og 2. basen 22 68 82 68
3. og 4. basen 48 05 75 06

Epostadresse direkte til AKS:
aks.lakkegata@osloskolen.no

Epostadresse til leder:
toril.faerevik@ude.oslo.kommune.no