Aktuell informasjon

Aktiviteter vinterferie 2017 

 Last ned Aktiviteter vinterferie 2017 som pdf

 

 

INFORMASJONSBREV FRA AKTIVITETSSKOLEN (AKS) LAKKEGATA – februar 2017 

 

 

 

  • Aktivitetsplan for fra      januar til og med mars
  • Påminnelse om telefontid

 

AKTIVITETSPLAN FRA JANUAR TIL OG MED MARS

Disse aktivitetene er planlagte, strukturerte og ledet av voksne.
Barna kan i tillegg selv velge aktiviteter. Ikke minst er barnas frie lek og rollelek viktig for både språkutvikling og sosial trening.
Vi vil prøve ut en ny tidsperiode for plan for våre aktiviteter. Denne gangen har vi planlagt for januar til og med mars. I denne perioden kommer skolens vinterferie i uke 8. Det vil bli laget egne planer for både vinterferieuka og påsken. (Påmeldingsskjema kommer i sekkepost)

 

Det har kommet frem ønske om et bredere tilbud av aktiviteter. Det ønsker vi å etterkomme.
Vi holder fremdeles fast på at alle vår aktiviteter skal være betalt av AKS.

 

De fleste aktivitetene er tidfestet. Det er derfor mulig å se når en aktiviteten barnet ditt deltar i er slutt. Det er fint om dere venter med å hente og/eller be barnet gå hjem før aktiviteten er over. De fleste slutter innen kl. 16.
Det er flere barn som i liten grad deltar i faste aktiviteter. Spør gjerne barnet ditt om dette og fortell om aktiviteten.

 

AKTIVITETER FOR 1. OG 2. TRINN.

Når det gjelder 1. og 2. trinn utvider vi tilbudet om Yoga til også 1. trinn.
I denne perioden er strikking, sløyd og baking nye aktiviteter. Barna får lære et nytt håndtverk, og samtidig blir de kjent med måling og begreper for å beskrive størrelser og mengde på sitt nivå.  I tillegg har vi "Vinterfugler" som tema for en aktivitet. De blir kjent med fuglene vi ser daglig og hva de heter, hvor de lever, spiser osv. Vi lager også fuglemat og henger ut. For begge trinnene er Aball en læringsstøttende aktivitet. Skolen jobber med innlæring – AKS øver og repeterer.

 

AKTIVITETER FOR 3. OG 4. TRINN.

I forming får 3. og 4. trinn får tilbud om å lære seg å strikke og lage smykker. De lager også  figurer som de bruker når de lager film – animasjon. I animasjon øver de på bruk av digitalt verktøy samtidig som de er kreative, tålmodige og fokuserte.  
Vi fortsetter med dans, teaterlek og Quiz som er svært populært og læringsrikt.
Forskerklubben består også. Der blir gjort forsøk og eksperimenter som er til å undre seg over. I spillklubben spilles spill av flere slag - også sjakk. Vi bruker brett og nettbrett.
Her øver vi inn digital kompetanse og "matte" samt logisk tenking og strategi.

Vi minner om kurs i koding fra 27.mars. Husk påmelding på skolens hjemmeside !

 

VI MINNER OM TELEFONTID. Telefontiden er fra kl. 12-14.

Vi har på ettermiddagene svært stor pågang av beskjeder om henting av barn av andre enn avtalte, barn som skal gå hjem eller andre steder alene, hva de skal ha med seg og liknende. Dette stjeler mye tid og oppmerksomhet fra personalets kontakt og aktiviteter med barna. Vi anmoder om at dere i størst mulig grad har faste avtaler. Telefontid for beskjeder (tlf.nr. 22688268) blir fra kl. 12-14. Vi vil selvfølgelig svare på telefon før og etter den tiden også. AKS benytter ikke e-post eller SMS til slik informasjon.

 

 Last ned infobrev februar 2017 som pdf