Aktuell informasjon

Leking ute

Fredag 11. mai er skolen stengt, men AKS er åpent til vanlig tid.

 

Til alle skolestartere høsten 2018

Vi ønsker alle velkommen til Lakkegata aktivitetsskole. Aktivitetsskolen kjennetegnes ved å være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med barnas personlige, sosiale og faglige utvikling. AKS er en viktig læringsarena for å videreutvikle barnas grunnleggende ferdigheter.

Aktivitetsskolen er åpen for alle fra og med onsdag 1. august.
AKS åpner kl. 07.30 og stenger kl. 17.00 hver dag. 
Fra og med 1. til og med 31. juli er AKS stengt. 
I tillegg holder vi stengt julaften og nyttårsaften.

Fordi det er mye nytt som møter barna de første dagene på skolen anbefaler vi at barna starter på AKS før skolestart som er 20. august. Da får barna mulighet til å bli kjent med, og trygge på oss som jobber på AKS, skolen og klassekameratene. Det er viktig at barna møter tydelige og tilgjengelige assistenter som skaper trygge og forutsigbare rammer i hverdagen.

For mer informasjon, se dokumentlisten til høyre.