Hovedseksjon

Velkomstdag 6. juni

Gutt i klasserom

Alle skolestartere med foresatte inviteres torsdag 6. juni til en skoledag på Lakkegata. Denne dagen får barna være med i klasserommet, barna må ha med seg egen matpakke.

Mens barna er på skolen får foresatte informasjon om skolestart i store gymsal.

Eksempel fra 2023:
Program for dagen
Kl. 9.00-9.30:
Barna hilses velkommen i skolegården. De går sammen med lærerne inn i klasserommene. Foresatte går til store gymsal.

Kl. 9.30-11.30:
Barna får prøve ulike læringsstasjoner i klasserommene,  foresatte får informasjon  i store gymsal om  begynneropplæringen på 1. trinn.

Kl. 11.30-12.00:
Barna spiser matpakka i klasserommene, foresatte går til klasserommene  for å  være sammen med barna.

Kl. 12.00:
Skoledagen er slutt. Takk for i dag.

Velkomstdag invitasjon