Hovedseksjon

Skolemelding for foresatte

I appen kan foresatte og elever sende melding til kontaktlærer/faglærer eller andre ansatte på skolen. De kan også svare på meldinger sendt fra skolen. Foresatte på grunnskolen kan bruke Skolemelding til å melde fravær for sitt barn.  

Vi oppfordrer foresatte og elever til å laste ned appen, fordi det gir et godt overblikk over beskjedene fra skolen. 

Meldinger i app, på web eller som e-post

Skolemelding er en del av Osloskolens meldingsverktøy i Skoleplattform Oslo. Du kan derfor velge om du vil laste ned appen eller få meldingene tilsendt på e-post. Du kan også logge deg inn i Skoleplattform Oslo via skolens nettside og lese meldingene i webportalen. 

Hvis du ønsker å skru av den automatiske videresendingen av meldinger til e-post, kan du gjøre det i appen eller i webortalen under Min profil.  

Slik laster du ned appen

Appen Skolemelding kan lastes ned til telefon eller nettbrett. I App Store/Google Play søker foresatte opp "Skolemelding foresatte". Ansatte og elever kan laste ned "Skolemelding elev og ansatt". 

Enkel pålogging og pushvarsler

Første gang du som foresatt bruker appen må du logge deg inn via ID-porten. Elever og ansatte logger seg på med Feide første gang.

Du kan lage en egen PIN-kode eller aktivere biometri (feks fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjenning). De neste gangene du bruker appen, trenger du bare oppgi PIN-koden eller bruke fingeravtrykk/ansiktsgjenkjenning.  

Appen gir mulighet for pushvarslinger, slik at du får varsel på telefonen/nettbrettet om at "Du har fått en ny melding" når skolen har sendt deg noe.

Dersom du om foresatt har flere barn, kan du kjapt få oversikt over hvilke meldinger som gjelder hvilket barn ved å filtrere meldinger på ett barn om gangen.

Melde fravær for barn i grunnskolen

Du kan melde fravær for barnet ditt på følgende måter: 

 • I Skolemeldingsappen
 • I webportalen i Skoleplattform Oslo (pålogging via skolens nettside) 
 • Ringe skolen 
 • Via IST Everyday

Hvis du melder fravær i appen eller i webportalen sendes meldingen automatisk til barnets kontaktlærer. For eldre elever som selv skal melde fravær har skolen egne rutiner. 

Slik melder du fravær for ditt barn via appen: 

 1. Klikk på “Ny melding”, og knappen “Meld fravær”.
 2. Velg hvilket av barna du skal melde fravær for. Hvis barnet er tilknyttet flere skoler, velger du hvilken skolen det gjelder.
 3. Velg tidspunkt for fravær (i dag, i morgen eller dato) og eventuelt klokkeslett
 4. Trykk Send.

På grunn av personvernhensyn kan du ikke skrive noe om grunnen til fraværet. Appen og øvrige kommunikasjonskanaler i Skoleplattform Oslo skal ikke brukes til å sende sensitive personopplysninger, som ditt barns helseopplysninger. Det holder å si at barnet ikke kommer på skolen i dag.

Klasselister 

Du kan se ditt barns klasseliste i Skolemeldingsappen og i Portalen i Skoleplattform Oslo. Hensikten er å gjøre det lettere for foresatte å komme i kontakt med hverandre.

Klasselisten blir delt mellom foresatte som har barn i samme klasse. Kontaktlærer vil også ha tilgang til å se klasselisten for egen klasse.

Du må si ja til at kontaktinformasjonen din skal bli synlig i listen. Skru på visning av kontaktinformasjonen din: 

 • i Innstillinger i Skolemeldingsappen
 • under Min profil i Portalen i Skoleplattform Oslo (pålogging via skolens nettside).

Velg hvilke opplysninger du ønsker å dele med de andre foresatte:

 • Elevens navn og ditt navn
 • Telefon
 • E-post
 • Adresse

Skolene er pålagt å utlevere klasselister i henhold til offentlighetsloven hvis noen ber om innsyn, så lenge listene ikke inneholder taushetsbelagt informasjon. Klasselistene hentes da fra det skoleadministrative systemet.

Endre kontaktinformasjon

Hvis du har barn i grunnskolen: 

Du kan selv endre telefonnummer og e-postadresse i IST Everyday i Skoleplattform Oslo (pålogging via skolens nettside). Adressen hentes fra folkeregisteret.