Hovedseksjon

Logoped

Logopeden utreder og underviser elever som blir henvist på grunn av vansker med språk, språklydvansker (stamming og løpsk tale), stemme, lesing og skriving eller dysfagi (svelgvansker).

Hvem kan få hjelp av logoped?

Elever i grunn- og i videregående skole kan gjennom henvisning fra skolen bli vurdert av logoped. Førskolebarn som har behov for logopedisk hjelp får hjelp i bydelen de bor.

Hva gjør en logoped? 

En logoped utreder og underviser elever som blir henvist på grunn av vansker med språk, språklydsvansker, taleflyt (stamming og løpsk tale), stemme, lesing og skriving eller dysfagi (svelgvansker). Logopeden samarbeider med hjem og skole i forbindelse med elever som trenger logopedisk hjelp, og med PP-rådgiver i sakkyndighetsarbeidet. Med sakkyndighetsarbeid menes blant annet kartlegging, testing og tilbakemelding til foresatte og skole.

 

 

 

Logoped

Logoped Linn Johanne Lindsjørn
Epost: linn.lindsjorn@osloskolen.no
Tlf: 971 13 491