Hovedseksjon

Håkkihoder

Håkkihoder

Hva er Håkkihoder?

Hvor: Grünerhallen. Hjemmearenaen til Grüner Hockey.
Når: Mandager for 3.trinn og onsdager for 4.trinn og M1, mellom 14:00 og 16:30.
Treningen foregår i AKS-tiden.

Håkkihoder ledes av erfarne skøytetrenere.
Håkkihoder har skøyter og hjelm til utlån til alle som trenger.
Håkkihoder er for alle, uansett nivå.

Hvem er Håkkihoder?

- Håkkihoder liker å bevege seg
- Håkkihoder respekterer med- og motspillere, trenere og støtteapparat
- Håkkihoder mestrer med- og motgang
- Håkkihoder bidrar til at alle har det bra på banen, i garderoben og i lokalsamfunnet
- Håkkihoder tenker på mer enn hockey
- Alle barn kan få et Håkkihode!

For mer informasjon se Håkkihoders hjemmeside, https://www.hakkihoder.no