Hovedseksjon

Hva skjer frem mot skolestart?

Etter at barna er skrevet inn går det en tid før skolen sender såkalt nærskolevedtak i april. Denne siden er ment å gi en oversikt med en oversikt over det som skjer i perioden fram mot skolestart. Men aller først:

 

1.Flytting til eller fra Lakkegata skoles inntaksområde

Planer kan endre seg og noen familier flytter kanskje inn eller ut av nærskolekretsen. Da er det viktig at nærskolen du flytter fra får melding om dette slik at innskrivingspapirer kan oversendes skolen der du flytter til. Dersom du flytter ut av Lakkegata skoles krets, send oss en epost hvor du oppgir ny adresse og navnet på skolen dit du flytter så sender vi over innskrivingspapirer dit. Dersom du flytter til Lakkegata skoles krets er det fint om du kontakter nærskolen barnet ble skrevet inn ved slik at vi mottar innskrivingspapirer derfra.

 

2. Søke på Aktivitetsskolen (AKS): Senest 1. april (helst så snart som mulig)

Vi oppfordrer alle foresatte til å søke på Aktivitetsskolen så snart som mulig etter innskriving! Det hjelper oss i planleggingen for neste skoleår og gjør det lettere å tilrettelegge. Vi ber alle om å sende søknaden senest 1. april, men søk gjerne her og nå, det tar bare noen minutter! Husk å velge Bydel Grünerløkka selv om bostedsadressen deres skulle være i en annen bydel.

Skulle du glemme å søke plass på AKS eller om behovene endrer seg så fungerer lenken over også etter 1. april og vi klarer å ordne plass også etter denne datoen, men vi oppfordrer alle til å søke tidlig. Tilbud om plass sendes den enkelte en til to uker etter søknad, hvoretter man må takke ja til plassen på egen slipp vi sender dere.

 

3. Vedtak om nærskole: April

Regelen er at alle som bor i en skolekrets får plass ved nærskolen, selv om det kan hende at tilflytting og uventede hendelser gjør skolen full. Dette sendes ut i april. Husk å lese alle papirene vi sender ut nøye, og send oss svarslipp i retur. Husk at man må takke midlertidig ja til nærskoleplassen selv om man venter på svar på søknad om skolebytte. 

 

4. Søknader om skolebytte og besøksdag barnehage: Mai

Svar på søknader om skolebytte sendes ut i mai. Husk å også informere både nærskole og skole man søker til om man tar plassen dersom man får positivt svar. Dette vil det stå mer om i vedtaket. I tillegg kommer barnehagene på besøk i løpet av måneden.

 

5. Besøksdag/førskoledag: Juni

Lakkegata skole pleier å ha førskoledag for både barn og foresatte tidlig i juni. Invitasjon sendes ut sammen med vedtak om nærskole/skoletilhørighet. Her er det viktig å sette av den tiden som står angitt i invitasjonen. Dette blir dessverre ikke noe av i 2020 grunnet korona.

 

6. Oppstart Aktivitetsskolen: 1. august

Husk at Aktivitetsskolen alltid åpner 1. august, cirka tre uker før skolestart. For barn som skal starte i første klasse anbefaler vi absolutt at dere avtaler tidspunkt og oppstartsdag direkte med baselederen og forsøker å unngå første halvdel av den første august (eller første virkedag i august) for de av dere som har mulighet til det. Det er også lurt å forberede barna på at Aktivitetsskolen og skolen er to litt forskjellige ting, slik at de vil møte lekekamerater på AKS, mens skolen starter normalt tredje mandag i august.

 

7. Første skoledag! Tredje mandag i august

For nøyaktig dato, se oppdatert skolerute for Osloskolen her eller forsiden vår. Skoleruta er lik for alle skoler. På Lakkegata skole starter vi første skoledag kl. 09:00 for skolestartere/første trinn mens alle de andre trinnene starter kl. 08:30. 

 

Husk å sjekke skoleruta for alle skolens ferier. Skolen kan ikke gi permisjon til ferieavvikling utenom ordinær skoleferie. Les mer om dette her.

 

Lykke til med skolestart!