Hovedseksjon

Vår profil

Vi representerer både tradisjon og nytenking og ligger midt i smørøyet når det gjelder byhistorie og kulturinstitusjoner. Skolen har to til tre grupper på hvert trinn og tre mottaksgrupper.

Vi har tradisjonelle klasserom, alle med elektroniske tavler.

Våre satsningsområder er:

  • læringsmiljø
  • klasseledelse
  • vurdering for læring
  • TIEY
  • lesing og regning i alle fag
  • IKT

Vi har stort læringstrykk og fokuserer på optimal læring og systematisk utvikling for hver elev. Vi satser spesielt tungt på lesing og regning som grunnleggende ferdigheter.