Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet.

Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg.

 

Klikk her for utdanningsdirektoratets veileder om skolemiljøutvalg.

 

Skolemiljøutvalget 2016/2017 består av:

  • Ynghild Solholm (foresatt)
  • Anitra Guddal Figenschou (foresatt)
  • Linda Osmundnes, ass. rektor
  • Anne Marte Nesdal Sannes (lærer)
  • Camilla Verdich, (Høyre)
  • Odin (elev, 7A)
  • William (elev, 7B)

Regelverket for grunnskoler:

Ved hver grunnskole skal det være et skolemiljøutvalg.

I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, de ansatte, skoleledelsen og kommunen være representert.

Skolemiljøutvalget skal være sammensatt slik at representantene for elevene og foreldrene til sammen er i flertall.

(opplæringsloven § 11-1a)