Hovedseksjon

Velkommen til Lakkegata AKS

ugla

AKS er annerledes enn barnehage, det er flere barn pr voksen og det kan oppleves som en stor overgang for både elev og foresatt. Fordi det er mye nytt som møter barna de første dagene på skolen anbefaler vi at barna starter på AKS før skolestart. Da får barna mulighet til å bli kjent med AKS, skolen og klassekameratene. Det er viktig at barna møter tydelige og tilgjengelige assistenter som skaper trygge og forutsigbare rammer i hverdagen.

Første oppstart på Aktivitetsskolen er 1. august. Vi holder da åpent 07.30-17.00 fram til skolestart som er 22. august.

Ved oppstart i august og fram til skolestart skal barna ha med to matpakker, skiftetøy, innesko og yttertøy etter værforhold.

1. trinn skal i den første tiden før skolestart ha fokus på å bli kjent med Aktivitetsskolens lokaler, skolens uteområde, personalet og medelever. Vi vil ha ulike aktiviteter både inne og ute som støtter oppunder dette, slik at alle barna skal føle seg trygge og ivaretatt.

Husk på at….
• Foresatte må alltid krysse barna inn når de leverer på AKS på morgningen og si ifra når de henter.
• Barn med halvdagsplass kan kun benytte seg av to hele dager i ferien, mandag og onsdag.
• Barna må ha merket skiftetøy, innesko og regntøy på AKS/skole til enhver tid.
• Barna må ha med seg to matpakker og drikke de to første ukene på AKS før første skoledag.
• Foresatte må lese nøye gjennom informasjonen som ligger på skolens hjemmeside. Her finner dere alt av informasjon om aktivitetsskolen.

For mer informasjon utforsk "Aktivitetsskolen" i fanen over.

Hilsen alle oss på Lakkegata AKS