Velkommen til skolestart!

første skoledag

1. trinn møter klokken 9 i skolegården. Av hensyn til smittevern vil det dessverre ikke være mulig for foresatte å følge barn inn i gangen. Ansatte på aks (aktivitetsskolen) vil være der med barna så de som har vært der i sommerferien vil ha noen noen kjente fjes å forholde seg til. Skoledagen er ferdig ca kl. 11 og da tar aks over.

 

Klikk her for å lese brevet om skolestart for førsteklassinger som ble sendt før sommeren.

 

Alle andre trinn møter til vanlig tid kl. 8:30.

Kart over oppmøtested 1.skoledag:

Vi er på gult nivå i forhold til smittevernstiltak. Det er det samme som vi var på før sommerferien. Det vil bli sendt ut oppdatert informasjon fortløpende, men i korte trekk innebærer gult nivå følgende:


-Ingen syke skal møte på skolen
-God hygiene(håndvask
-Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
-Hele skoleklasser regnes som en kohort
-Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
-Trinnvise kohorter på SFO
-Unngå trengsel og store samlinger
-Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser friminutt

 

Vi gleder oss til å se alle igjen!