AKS har fått eget telefonnummer til kjellerbasen

aks ny telefon 2

Det er nå mulighet for å både sende sms og ringe direkte til kjellerbasen, i AKS sine åpningsstider.
Sender man sms er det viktig å oppgi navn på barnet og hvilken klasse barnet ditt går i. 

Det nye telefonnummeret er 480 57 506.