Hovedseksjon

Skolestarterklubben mandag 22. april

Skolestarterklubben


Vi tenker oss at skolestarterne møtes en gang i måneden, for å bli kjent på tvers av barnehagene i området. Vi håper det vil bidra til en tryggere og bedre skolestart / overgang for barna og foresatte.

Datoer:
Skolestarterklubben 26. februar
Skolestarterklubben 18. mars
Skolestarterklubben 22. april
Skolestarterklubben 13. mai
Besøk fra barnehagene 23. mai
Skolestarterklubben 27. mai
Velkomstdag med foresatte 6. juni
Skolestarterklubben 10. juni
Skolestarterklubben 24. juni

Håper mange kan møte opp denne første gangen for å treffe helsesykepleier Vanja Haug, som vil informere litt rundt skolestart og gi gode tips og råd om overgang barnehage skole og tilbud om kurs i foreldreveiledning (ICDP) mens ansatte på AKS er sammen med barna.