Hovedseksjon

AKS åpner 1.august

Jente leker i skolegården.

Aktivitetsskolen kjennetegnes ved å være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med barnas personlige, sosiale og faglige utvikling. AKS er en viktig læringsarena for å videreutvikle barnas grunnleggende ferdigheter.

Aktivitetsskolen er åpen for alle fra og med mandag 1. august.
AKS åpner kl. 07.30 og stenger kl.17.00 hver dag.
Heldagsplass kan benytte alle dager og halvdagsplass kan komme mandager og onsdager.

Nye skolestartere i 1.trinn har eget opplegg for ukene før skolestart, planen finner man her.
Mer infomasjon for foresatte til skolestartere finner man under fanen "Skolestartere" øverst på side. På mobil trykk på de tre strekene øverst til høyre for meny. 

Se egen plan for 2. til 4.trinn her.
For mer infomasjon, benytt menyen "Aktivitetsskolen". øverst på siden.