Bytte skole

Søke skolebytte til Lakkegata skole

Barn som allerede går på skole kan søke til Lakkegata skole ved å kontakte nærskolen sin.

Barn som ikke går på skole enda skal søke via sin nærskole/innskrivingsskole: se egne artikler for skolestartere og innskriving.

 

Flytting til eller fra Lakkegata skoles veiledende inntaksområde for elever

Det er ingen automatikk i overflytting av skole når man flytter da offentlige skoler er selvstendige institusjoner eid av kommunene de ligger i. Foresatte må kontakte både fraflyttings- og tilflyttingsskolen med melding om flytting.