Bytte skole

Søke skolebytte til Lakkegata skole

Hvis barnet ditt allerede går på skole:

1. Ta kontakt med nærskolen (skolen barnet ditt går på) og Lakkegata så snart som mulig og meld fra om at du ønsker skoleplass.

2. Fyll ut skjemaet i kolonnen til høyre og send til: Postmottak@ude.oslo.kommune.no, skriv "Lakkegata skole" i emnefeltet

Dersom barnet ditt er skolestarter:

Ta kontakt med nærskolen (skolen barnet hører til) og meld fra om at du ønsker skolebytte.

 

Les mer om skolebytte ved å klikke her.