Ledelse og administrasjon

Rektor Espen Patsis-Torgersen
espen.torgersen@ude.oslo.kommune.no

Assisterende rektor Lisbeth Marthinsen
lisbeth.marthinsen@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinspektør Veronica Tangen
 veronica.tangen@ude.oslo.kommune.no

Sosiallærer Ewelina Anna Lewicka
ewelina.anna.lewicka@ude.oslo.kommune.no

Leder for AKS Oddveig Rotan
oddveig.rotan@ude.oslo.kommune.no

Konsulent Filip Aamodt
filip.aamodt@ude.oslo.kommune.no