Velkomstdag tirsdag 5. juni kl. 9

Bilde av barn på vei til skolen

Alle skolestartere med foreldre inviteres til en skoledag på Lakkegata. Denne dagen får barna være med i klasserommet og foreldrene får informasjon om skolestart.

Program for dagen:
09.00 - 09.30: Barna hilses velkommen i skolegården. De går sammen med lærerne til klasserommene. Foreldrene får informasjon i store gymsal.

09.30 - 11.30: Barna er med inn i klasserommet og får prøve ulike læringsstasjoner.

09.30 - 11.30: Foreldrene får informasjon om begynneropplæringen på 1. trinn i store gymsal.
Info med rektor og AKS-leder.
Omvisning på skolen.

11.30 - 12.00: Elevene tar med seg matpakke og spiser i klasserommet. Foreldrene går til klasserommene og deltar sammen med barna.

12.00: Takk for i dag og velkommen tilbake til skolen mandag 20. august kl. 09.00.

Ring kontoret på telefon 23 03 67 80 innen onsdag 23. mai for påmelding til Velkomstdagen.

Hjertelig velkommen til Lakkegata skole!