Hovedseksjon

Velkomstdag 8.juni

Bilde av skolen med solsikke foran

Alle skolestartere med foresatte inviteres til en skoledag på Lakkegata.
Denne dagen får barna være med i klasserommet, barna må ha med seg egen matpakke. Mens barna er på skolen får foresatte informasjon om skolestart i store gymsal.

 

Program for dagen:


9.00-9.30:
Barna hilses velkommen i skolegården. De går sammen med
lærerne inn i klasserommene. Foresatte går til store gymsal.
9.30-11.30:
Barna får prøve ulike læringsstasjoner i klasserommene, foresatte får informasjon i store gymsal om begynneropplæringen på 1. trinn.
11.30-12.00
Barna spiser matpakka i klasserommene, foresatte går til klasserommene for å være sammen med barna.
Kl. 12.00
Skoledagen er slutt. Takk for i dag.