Echo-studien

echo-studien

På foreldremøte høsten 2019, ble dere informert om at Lakkegata skole skal delta i ECHO-studien.

I denne studien vil lavterskel tiltaket Mestrende barn som retter seg mot triste og engstelige barn bli evaluert.

Tiltaket er allerede prøvd ut og har vist positive resultater, men intervensjonen prøves nå ut i forskjellige varianter på mer enn 40 skoler for å se om det fortsatt vil gi gode resultater.

Elevene på 6. trinn ble informert om prosjektet av sos.ped. teamet for to uker siden og fikk beskjed om at de kan melde sin interesse for å delta i mestringsgruppe.

Mestringsgruppen vil drives på skolen i skoletiden, og barna vil lære ulike mestringsstrategier for å bli tryggere og modigere.

 

Vi minner om at utvidet frist for å gi samtykke er satt til 26. januar.

 

Dere kan gi samtykke ved å klikke på denne lenken – da får dere også mer informasjon om studien.

MERK:

·         For at barnet kan delta kreves samtykke fra begge foresatte hvis dere har felles foreldreansvar. Har du aleneansvar holder det at du alene samtykker.