Nasjonal uke for lusesjekk

Bilde av lus

For å sikre en lusefri høst, oppfordrer Folkehelseinstituttet alle skoler og barnehager til å arrangere kampanje mot hodelus i uke 35.

 

Les mer om kampanjen og tips til å motvirke lus her.