For barn: Nettmøte med byens politikere

nettmøte med politikere

Det er mange barn som har spørsmål om den situasjonen vi er inne i. Noen barn savner skolen, noen er litt utrygge og andre kjeder seg. Andre barn er redde og har det vondt.

Nå inviterer vi barna i Oslo til et nettmøte med Ordfører Marianne Borgen, skolebyråd Inga Marte Thorkildsen og byråden som har ansvar for kultur og idrett, Rina Mariann Hansen. Her det er mulig for barn å stille spørsmål direkte. De tre vil svare på spørsmål og fortelle litt om hva som skjer, hva de som bestemmer i Norge har sagt at vi skal gjøre og hva som skjer fremover.

Nettmøtet strømmes direkte på Oslo kommunes facebookside, fb.com/oslo.

Nettmøtet er fint også for voksne som omgås barn for å få noen tips til hvordan man kan snakke med barna om situasjonen.

Det vil være muligheter til å stille spørsmål underveis i kommentarfeltet. Man kan også stille spørsmål i forkant av nettmøtet i kommentarfeltet til dette eventet eller ved å sende en e-post til barn@oslobystyre.no merket med «Nettmøte for barn». Vi forsøker å besvare alle spørsmål, enten underveis i sendingen eller som skriftlige svar. Husk at man ikke skal skrive ting på e-post som ikke noen andre burde vite om, for eksempel ting om din egen helse eller noen du kjenner sin helse. Dette heter «personsensitive opplysninger», og du kan spørre foreldre eller læreren din hvis du lurer på hva det er, eller om det du har skrevet kan sendes på e-post.

Om de som deltar:
- Marianne Borgen er ordfører i Oslo og har tidligere jobbet i mange år med barn, blant annet i Redd Barna og Barneombudet. Hun har erfaring fra kommunikasjon med barn i krisesituasjoner.

- Inga Marte Thorkildsen er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo og har blant annet ansvar for skoler, barnehager., barnevernet, helsestasjoner og skolehelsetjenesten.

- Rina Mariann Hansen er byråd for kultur, idrett og frivillighet og har blant annet ansvar for konserter, arrangementer og for idrettsanleggene.