Skoleplattform Oslo - tilgang for foresatte

Skoleplattform Oslo – tilgang via alle enheter

Foresattes tilgang er planlagt til release torsdag 17.09. De foresatte vil kunne logge inn på skoleplattformen fra og med fredag 18.09.

Skolen kommer tilbake med mer informasjon så snart vi har dette tilgjengelig.