Skoleskyss

Bilde av skolebuss

Elever i årstrinn 2 – 7 som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis
skyss. For elever i årstrinn 1 er grensen 2 kilometer. Dersom du bor, fra døren til skolen, lenger unna enn nevnte grenser kan du søke om å få dekket utgiftene til skoleskyss. Ta i så fall kontakt med kontoret.

 

Klikk her for å lese rundskriv om skoleskyss.