Skoleskyss

Bilde av skolebuss

Elever i årstrinn 2 – 7 som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. For elever i årstrinn 1 er grensen 2 kilometer. Hvis du bor (fra døren til skolen) lenger unna enn disse grensene, kan du søke om å få dekket utgiftene til skoleskyss. Ta kontakt med kontoret.

Klikk her for å lese mer om skoleskyss.