Yoga

YOGA

Ved å øve på å motta og følge instrukser gitt av instruktøren. Videreutvikle og fremme barnas fantasi og kreativitet gjennom å utvikle motoriske ferdigheter. Barna får en økt konsentrasjons- og fokuseringsevne gjennom pusteteknikker og øvelser, som er med på å redusere stress og spenninger. Dette er med på å lære barna selvregulering av energinivået , koordinasjon, balanse, smidighet og å kjenne sin egen kropp.