Ferieplaner

AKS-figurer-i-skogen-rosa

Aktivitetsskolen holder åpent til vanlig tid fra kl. 07.30- 17.00.
Barna må møte opp senest kl. 09.30.
I skolens ferier kan barn med kun gratis kjernetid benytte seg av AKS to dager, mandag og onsdag, per uke.

Husk to matpakker og klær etter vær og aktiviteter.

Vi lager planer med påmelding, da vi ønsker å få en oversikt over hvem som kommer og hvilke dager. Slik at vi kan planlegge og tilrettelegge aktiviteter. Man finner aktuelle ferieplaner med påmelding i dokumentlisten.


Påmeldingsskjemaer til ferier kan levers til AKS på basene, ved utkryss, til AKS kontoret eller på epost. 

Planer og påmeldinger