Ferieplaner

AKS-figurer-i-skogen-rosa

I ferier lager vi påmeldinger, da vi ønsker å få en oversikt over hvem som kommer og hvilkene dager. Slik at vi kan planlegge og tilrettelegge aktiviteter. Man finner aktuelle ferieplaner med påmelding i dokumentlisten.

Påmeldingsskjemaer til ferier kan levers til AKS på basene eller kontoret. 

Planer og påmeldinger